Fotoshootings

Fotoshooting 2018


Fotoshooting 2016


Fotoshooting 2015 (CD Cover)


Fotoshooting 2014 (Beatrice Egli Tour)


Fotoshooting 2012


Fotoshooting 2008

Fotos by Thorsten Dirr